Om bokföring

Bokföring finns till för att du själv och andra ska veta om ditt företag går bra eller dåligt. Du vill kanske veta om du har pengar till nya investeringar. Banken vill ha ditt bokslut för att göra en korrekt kreditbedömning. Dina kunder och leverantörer kan vara intresserade av att se att de har en uthållig affärspartner. Du behöver också lämna olika uppgifter till skattemyndigheterna.

Kan du bokföring finns möjlighet att göra mycket själv och på så sätt ta större ansvar för din ekonomiska rapportering. Kanske vill du hellre ägna dig åt din affärsidé eller tycker att pappersarbete är trist och bokföring svårt. Då är det bättre att ta hjälp i tid! Att reda ut differenser och leta fel tar alltid längre tid än att göra rätt från början och i värsta fall har du inte kontroll över bolagets resultat och ställning utan fattar beslut på fel grunder. En självklar del i vårt arbete är att ge dig ökad förståelse för ditt bolags ekonomi.