Detta kan du få hjälp med

Bokföring görs i olika steg och vi kan hjälpa dig med

  • Att sortera papperna i datumordning, kundfakturor, leverantörs fakturor och andra ekonomiska papper var för sig.
  • Att kontera verifikationerna för att klassificera intäkter och kostnader, tillgångar och skulder.
  • Att föra in konteringarna i bokföringsprogram i datorn.
  • Att stämma av kontona så att beloppen enligt balans- och resultatrapport stämmer mot t ex bankens kontoutdrag, kundreskontralista etc.
  • Att fylla i momsen på skattedeklarationen.
  • Att göra löner till anställda och redovisa löner, källskatt och sociala avgifter till skattemyndigheten.
  • Att ta fram månads- eller periodbokslut.
  • Att ta fram årsredovisning för ditt bolag.
  • Att deklarera.

Vi har också möjlighet att hjälpa dig med ekonomisk planering genom att tillsammans med dig ta fram resultat- och likviditetsbudgetar för företaget och annan ekonomisk rådgivning.