Behöver ditt företag även en revisor?
Vi samarbetar med Cecilia Ståhl och Marie Jönsson, båda auktoriserade revisorer
på Nyström & Partners Revision KB, men även med andra revisorer.

Vi kan redovisning

Nyström & Partners Revision KB
Vasatorpsvägen 1, HD-huset
254 57  Helsingborg

Tel.  +46 (0) 42-16 32 90
Fax. +46 (0) 42-16 32 92
www.nyopart.se

Cecilia Ståhl

Auktoriserad revisor, specialintresse småföretagande och ägarfrågor.
Civilekonom 1988. Anställd vid internationell storbyrå 1988-1996, hos mindre lokal byrå 1997-1999.
Auktoriserad 1999. Verksam inom byrån sedan 2000, delägare 2005.
Tel: 070-893 44 53
cecilia.stahl@nyopart.se

Marie Jönsson

Auktoriserad revisor, specialintresse redovisning och affärsengelska.
Civilekonom 1988. Verksam inom byrån sedan 1988, auktoriserad 1994, delägare 2005.
Tel: 070-956 64 04
marie.jonsson@nyopart.se