Personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras enligt den nya dataskyddslagen. För branschspecifika frågor hänvisar vi till följande dokument framtagna av vår branschorganisation FAR.

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag

Frågor och svar avseende dataskyddsförordningen